PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia telefonicznego będzie miał 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Jeżeli przez 7 dni bibliotekarze nie dodzwonią się do czytelnika, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u jak można go uzyskać?
Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 7 dniu, lub w przypadku przetrzymania powyżej 2 pozycji.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z biblioteką. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 5zł.

Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji?
Każdy czytelnik może zarezerwować 10 pozycji.

Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia?
Nie ma problemu - można taką pozycje powtórnie wypożyczyć.

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej?
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w wypozyczalni trzeba posiadać kartę biblioteczną?
Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 30gr. za każdy dzień (soboty i niedziele również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie płyt?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 1 zł. za każdy dzień (soboty i niedziele również).